• คุณภาพ
  • จริงใจ
  • ปลอดภัย
  • รวดเร็ว

ประวัติความเป็นมา

ในปี 2546 บริษัท ไดมอนด์ แมกซ์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการโดยกลุ่มผู้บริหาร และช่างเทคนิคที่ประสบการณ์ในกรก่อสร้าง
และปรับปรุงโครงสร้างเฉพาะด้าน โดยใช้วิธีการตัด และการเจาะคอนกรีตด้วยเครื่องเจาะ CORING, เครื่องตัด WALL SAW, WIRE SAW,
งานหนีบทำลาย CRUSHING,งาน SCAN ตรวจสอบแนวเหล็กในคอนกรีต, งานเจาะเสียบเหล็ก
และติดตั้งแท่งเกลียวเหล็กด้วยปลั๊กเคมี โดยเน้นให้บริการ จากประสบการณ์ทำงานมืออาชีพของบริษัทฯ
กับทีมช่างที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านของบริษัทฯ ให้สามารถครอบคลุมการทำงานทุกขั้นตอนตามที่ลูกค้าต้องการได้

บริษัทฯ สามารถให้บริการด้วยวิธีการทำงานที่ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญสูง
อีกทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้บริการและทีมที่ปรึกษา พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คุณภาพ จริงใจ ปลอดภัย และ รวดเร็ว ในการให้บริการ
คือเป้าหมายของเรา