Coring

ระบบไฮโดรลิค บริการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะหัวเพชรแบบไฟฟ้า และสามารถเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กหรือหินธรรมชาติได้ถึง ขนาด 650 mm.
ทีมงานของบริษัทฯมีความชำนาญเป็นพิเศษเฉพาะด้าน สามารถเจาะพื้น-ผนัง-เสา หรือคาน ได้ลึกมากกว่า 10 เมตร