Floorsaw

บริการงานตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานตัด joint คอนกรีตทุกขนาดด้วยรถตัดเดินตามและทีมช่างที่มีความชำนาญ พร้อมรถตัดทุกขนาดเหมาะสำหรับงานตัดประเภทต่างๆ โดยสามารถตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กได้หนาถึง 43 cm.