Wallsaw

เครื่องตัด Wall Sawของบริษัทฯสามารถตัดคอนกรีตเสริมเหล็กได้หนาถึง 73 cm. และทำงานด้วยระบบไฮโดรลิคให้กำลังขับใบได้สูง บริการตัดพื้น-ผนัง-เสา
หรือคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยเครื่องตัด Wall Saw สะดวก รวดร็ว ประหยัด ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเหล็ก งานตัดด้วยเครื่อง Wall Saw ของบริษัทฯ เน้นลดผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก ไม่มีแรงสั่นสะเทือน-ไม่มีฝุ่น และลดภาวะความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบรอบด้าน เครื่องตัด Wall Saw
ของบริษัทฯเป็นเครื่องตัดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถทำได้ทั้งแนวพื้นและผนังทําให้งานของท่าน สามารถเสร็จได้ทันตามกำหนดที่ท่านต้องการ